In This Section

Xiaoying Deng, MD, PhD

Assistant Professor, Clinical Medicine

Xiaoying Deng
For Patients
Contact Information

Contact Information

Phone

215-707-1622
About Me

Research Interests

 • Brain-gut axis
 • Peptic ulcer disease
 • Regulatory peptides
 • Pancreatic exocrine secretion
 • Inflammation and fibrosis
 • Medical necessity and utilization review
 • Clinical research in hospital medicine
Education, Training & Credentials

Educational Background

 • Fellowship, Gastroenterology, University of Massachusetts, 2010
 • Residency, Internal Medicine, Pennsylvania Hospital, 2008
 • PhD, Beijing Medical University, 1993
 • MD, West China University of Medical Sciences, 1987

Certifications

 • Internal Medicine

Memberships

 • American Gastroenterology Association, 1997
 • American Medical Association, 2005
 • Society of Hospital Medicine, 2013
Publications

PubMed Publications

View PubMed Publications

Books and Book Chapters

Zhitian Zheng, Xiaoying Deng, Yubao Wang, Simao Ye, Li Zhang, Lianping Xing, Chunwei Huang, Yanfei Liu, Xiuyun Dong, Yunling Xu, Zhengying Wang, Yinong Li. Catecholamine and Peptic ulcer disease. Proceedings of 1995 Beijing Intemational Symposium on Peptic Ulcer Disease. pp: 63--66, 1995.

Xiaoying Deng, DC Whitcomb. Neurohormonal control of pancreatic exocrine secretion. Current Opinions in Gastroenterology 14(5): 362-368, 1998.

Xiaoying Deng. Ch 2. 13 Defensive Mechanism 2.13.1 Mucosal Circulation. In Peptic Ulcer Disease. People's Health Press, Beijing, China, 1998. pp: 213-231 (Chinese).

Xiaoying Deng. Ch 2.13 Defensive Mechanism 2.13.2 Mucus and Bicarbohydrate. In Peptic Ulcer Disease. People's Health Press, Beijing, China, 1998. pp: 232-259 (Chinese)... Expand